Dani inovacija Barbaric, Linz, Austrija 11. - 12.10.2018

Pozivamo vas na "DANE INOVACIJA", koje zajedno sa Schellingom, Imom i drugim partnerima priređuje tvrtka BARBARIC iz Linza, Austrija,

11. i 12. oktobra 2018.

Adresa: Barbaric GmbH, Pummererstraße 12, 4020 Linz

Među ostalog ćete u živo vidjeti prezentaciju strojne opreme s visokim performansima: krojača ploča Schelling s45 sa skladištem ploča Barbaric CSF. Kombinacija je usklađena u vidu tehnike kao i softwera - sve iz jedne ruke

Predstavljena će biti najnovija varijanta strojnog upravljanja MSC Evolution i programa za optimizaciju HPO 5.0 kao i program za upravljanje s ostacima XBoB 5.0

Kontakt:

Kobe inženiring d.o.o., Ratež 67, 8321 Brusnice, Slovenija,

g. Alojz Kobe,  tel. +386 (41) 412 612, E-mail:  alojz.kobe@kobe.i.si

g. Franc Prijatelj, tel. +386 (31)388 886, E-mail: franc.prijatelj@kobe-i.si

Oblikovanje in izdelava: Kabi d.o.o.