Coral S.p.A, Volpiano, Italija

Program firme CORAL iz Italije zajema vse vrste naprav za prečiščevanje zraka kot so filtri, ventilatorji, silosi, cevovodi itd., poleg tega pa ima v programu tudi vodne in suhe lakirne kabine, tlačne komore, sušilnice ipd. S svojimi proizvodi pokriva področje lesne industrije ter tudi kovinske, elektronske, tekstilne in prehrambene industrije.

Kabine za odsesovanje prahu

Kabine za filtriranje in odsesovanje prahi in dima se uporabljajo za odsesovanje finega prahu, ki nastraja pri brušenju lesa, kovin ali kamna, pri varjenju, pri metalizaciji površin ipd.

 

Oblikovanje in izdelava spletne strani: Kabi d.o.o.